Senarai Perisytiharan Harta

Nota:  Butiran perisytiharan harta akan dipaparkan selama tempoh tiga (3) bulan dari tarikh penerimaan dokumen perisytiharan harta oleh SPRM selaras dengan Kod Etika bagi Anggota Pentadbiran dan Ahli Parlimen, Kerajaan Malaysia.
Sebarang pertanyaan boleh disalurkan menerusi emel kepada urusetiamyd@sprm.gov.my.