Senarai Perisytiharan Harta

Nota: Butiran perisytiharan harta akan dipaparkan selama tempoh tiga (3) bulan dari tarikh penerimaan dokumen perisytiharan harta oleh SPRM.
Sebarang pertanyaan boleh disalurkan menerusi emel kepada urusetiamyd@sprm.gov.my.